Miej wątpliwość

Od jakiegoś czasu obserwujemy śmierć inteligencji. Inteligencji rozumianej w sensie umiejętności wielowątkowej, interdyscyplinarnej i pogłębionej analizy rzeczywistości. Ten proces zbiega się w czasie z tabloidyzacją, ja bym powiedział raczej ze zidioceniem mediów i pojawieniem się mediów społecznościowych. Czy zachodzi jakaś koincydencja z tymi zjawiskami nie licząc wspomnianej już koincydencji czasowej? Ja uważam, że istnieje. Czytaj dalej „Miej wątpliwość”

Reklamy